ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Прием в ДГ "Детски рай"

В ДГ „Детски рай” целогодишно се приемат деца на възраст от 10 месечна възраст до 7 години, по желание на родителите и в съответствие със ЗПУО, ДОС за предучилищно образование и Наредба на Общинския съвет. Групите се иформират съгласно нормативните изисквания. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Успешно са интегрирани и децата от ромски произход.