ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ „ДЕТСКИ РАЙ“

       Изграждане на адекватна среда за пълноценна социализация и реализация на потенциала на всяко дете.

ВИЗИЯ НА ДГ „ДЕТСКИ РАЙ“

  1. Привлекателна образователна институция за деца от предучилищна възраст, където всяко дете е щастливо, защитено и подкрепено.
  2. Иновативен професионален екип на детската градина, работещо партньорство  със семействата на децата за пълноценно обгрижване и образование на всяко дете, съобразно личните им потребности и интереси.
  3. Съвременна образователна среда, в която детето е център на педагогическото взаимодействие и учи играейки, изследва света, експериментира, общува пълноценно.
  4. Предучилищна образователна институция за  професионалисти и професионално развитие и обогатяване на детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете.