ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Заявления се подават всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 15:00ч.

Адрес: с. Куртово Конаре, ул. “Седма“ 1

Електронен адрес: odzkk@abv.bg

Лице за контакт: Росица Петрова – директор;

Лилия Димитрова - ЗАС – домакин;

тел. 031462224;  0884699750