ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Екип

Директор:

Росица Петрова - Магистър; Първа ПКС

Педагози:

Елена Радева - Старши учител; Магистър; Втора ПКС

Мариана Пиринова - Старши учител; Магистър; Втора ПКС

Магдалена Вранчева - Старши учител; Магистър; Втора ПКС

Юлия Дюлгерова - учител; Магистър; Четвърта ПКС

Анна Денкчиева - учител; Магистър

Ирина Дурова - учител; Магистър

Медицински сестри:

Соня Калинова - медицинска сестра - здравен кабинет

Еленка Йорданова - медицинска сестра - яслена група

Антоанета Янева - медицинска сестра - яслена група

ЗАС - домакин:

Лилия Димитрова

Готвач:

Екатерина Кънева

Помощник - възпитатели:

Елена Рангелова - с квалифиция за длъжността

Мария Милушева - с квалификация за длъжността

Катя Тодорова - с квалификация за длъжността

Дафинка Атанасова - с квалификация за длъжността

Тони Мирчева

Огняр:

Александър Шивиков