ДГ "Детски Рай"
Детска градина в село Куртово Конаре

Обществен съвет

Председател на Обществен съвет към ДГ "Детски рай": Гергана Николаева Баренска.

Представител на ПРБ: Нели Илиева Даскалова.

Членове:

  1. Карамфилка Стойчева Атанасова - Длекчева
  2. Теодора Атанасова Желязкова
  3. Надя Николаева Николова

Резервни членове:

  1. Владимир Богомилов Борисов
  2. Величка Димитрова Гъркова

 

 

Прикачени документи

Правилник обществен съвет.docx